Ado Do - Release

Ado Do - Release

 

 

 

 

 

 

Release Date: 05-10-07

Chinese Traditional

 1. 撒野
 2. 差一點
 3. 愛上誰
 4. 單向的愛
 5. 新家
 6. 黑夜以後
 7. 沉默
 8. 不讓你走
 9. 逃離
 10. 妳說

Chinese Simplified
 1. 撒野
 2. 差一点
 3. 爱上谁
 4. 单向的爱
 5. 新家
 6. 黑夜以后
 7. 沉默
 8. 不让你走
 9. 逃离
 10. 妳說

English
 1. Acting Wild
 2. Almost
 3. Love Who
 4. One-sided Love
 5. New Home
 6. After Dark
 7. Silent
 8. Won't Let You Go
 9. Fleeing
 10. You Said

Mandarin Pinyin
 1. Sa Ye
 2. Cha Yi Dian
 3. Ai Shang Shei
 4. Dan Xiang De Ai
 5. Xin Jia
 6. Hei Ye Yi Hou
 7. Chen Mo
 8. Bu Rang Ni Zou
 9. Tao Li
 10. Ni Shuo

Cantonese Pinyin
 1. Saat Ye
 2. Cha Yat Dim
 3. Ngoi Seung Seui
 4. Daan Heung Dik Ngoi
 5. San Ga
 6. Hak Ye Yi Hau
 7. Cham Mak
 8. Bat Yeung Nei Jau
 9. Tou Lei
 10. Nei Syut