Fish Leong - j'Adore

Fish Leong - j'Adore

 

 

 

 

 

 

Release Date: 09-11-07

Chinese Traditional

 1. 崇拜
 2. Ces't la vie
 3. 每天第一件事
 4. 會呼吸的痛
 5. 101
 6. 一秒的天堂
 7. 給未來的自己
 8. 知多少
 9. 生命中不可承受的輕
 10. 三吋日光
 11. 原來你也唱過我的歌 (廣東)

Chinese Simplified
 1. 崇拜
 2. Ces't la vie
 3. 每天第一件事
 4. 会呼吸的痛
 5. 101
 6. 一秒的天堂
 7. 给未来的自己
 8. 知多少
 9. 生命中不可承受的轻
 10. 三吋日光
 11. 原来你也唱过我的歌 (广东)

English
 1. Adore
 2. Ces't la vie
 3. First Incident Everyday
 4. Take Away The Pain
 5. 101
 6. One Second Heaven
 7. Give My Future Self
 8. Know How Many
 9. The Unbearable Lightness of Being
 10. Three Inch Sunlight
 11. So You Have Sung My Songs (Guang Dong)

Mandarin Pinyin
 1. Chong Bai
 2. Ces't la vie
 3. Mei Tian De Yi Jian Shi
 4. Hui Hu Xi De Tong
 5. 101
 6. Yi Miao De Tian Tang
 7. Gei Wei Lai De Zi Ji
 8. Zhi Duo Shao
 9. Sheng Ming Zhong Bu Ke Cheng Shou De Qing
 10. San Cun Ri Guang
 11. Yuan Lai Ni Ye Chang Guo Wo De Ge (Guang Dong)

Cantonese Pinyin
 1. Sung Baai
 2. Ces't la vie
 3. Mui Tin Dai Yat Gin Si
 4. Wui Fu Kap Dik Tung
 5. 101
 6. Yat Miu Dik Tin Tong
 7. Kap Mei Loi Dik Ji Gei
 8. Ji Di Siu
 9. Saang Meng Jung Bat Ho Sing Sau Dik Hing
 10. Saam Chyun Yat Gwong
 11. Yun Loi Nei Ya Cheung Gwo Ngo Dik Go (Gwong Dung)