Show Luo - Show Your Dance

Show Luo - Show Your Dance

 

 

 

 

 

 

Release Date: 16-11-07

Chinese Traditional

 1. 一支獨秀
 2. 當我們宅一塊
 3. 我不會唱歌
 4. 敗給你
 5. 愛情三不部曲
 6. 做得到
 7. 蝴蝶秀
 8. 操盤手
 9. 防盜鎖
 10. 最後的風度
 11. 我秀故我在

Chinese Simplified
 1. 一支独秀
 2. 当我们宅一块
 3. 我不会唱歌
 4. 败给你
 5. 爱情三不部曲
 6. 做得到
 7. 蝴蝶秀
 8. 操盘手
 9. 防盗锁
 10. 最后的风度
 11. 我秀故我在

English
 1. A Single Greatness
 2. When We Dwell At The Same Place
 3. I Will Not Sing
 4. You Lose
 5. Love Three Not Music
 6. Achievable
 7. Butterfly Show
 8. Holding Plate Hands
 9. Security Lock
 10. The Final Grace
 11. I Therefore Am

Mandarin Pinyin
 1. Yi Zhi Du Xiu
 2. Dang Wo Men Zhai Yi Kuao
 3. Wo Bu Hui Chang Ge
 4. Bai Gei Ni
 5. Ai Qing San Bu Bu Qu
 6. Zuo De Dao
 7. Hu Die Xiu
 8. Cao Pan Shou
 9. Fang Dao Suo
 10. Zui Hou De Feng Du
 11. Wo Xiu Gu Wo Zai

Cantonese Pinyin
 1. Yat Ji Duk Sau
 2. Dong Ngo Mun Jaak Yat Faai
 3. Ngo Bat Wui Cheung Go
 4. Baai Kap Nei
 5. Ngoi Ching Saam Bat Bou Kuk
 6. Jou Dak Dou
 7. Wu Dip Sau
 8. Chou Pun Sau
 9. Fong Dou So
 10. Jeui Hau Dik Fung Dou
 11. Ngo Sau Gu Ngo Joi