Theresa Fu - My Cup of T

Theresa Fu - My Cup of T

 

 

 

 

 

 

Release Date: 18-07-07

Chinese Traditional

 1. 今日: 晴
 2. 不能哭了
 3. 身體語言
 4. 時間囊
 5. 你是灰色的
 6. My Cup of Tea

Chinese Simplified
 1. 今日: 晴
 2. 不能哭了
 3. 身体语言
 4. 时间囊
 5. 你是灰色的
 6. My Cup of Tea

English
 1. Today: Sunny
 2. Can't Weep
 3. Body Language
 4. Time Pocket
 5. You Are Grey
 6. My Cup of Tea

Mandarin Pinyin
 1. Jin Ri: Qing
 2. Bu Neng Ku Le
 3. Shen Ti Yu Yan
 4. Shi Jian Nang
 5. Ni Shi Hui Se De
 6. My Cup of Tea

Cantonese Pinyin
 1. Gam Yat: Ching
 2. Bat Nang Huk Liu
 3. San Tai Yu Yin
 4. Si Gaan Nong
 5. Nei Si Fui Sik Dik
 6. My Cup of Tea