Vic Chou - I'm Not F4

Vic Chou - I'm Not F4

 

 

 

 

 

 

Release Date: 26-10-07

Chinese Traditional

 1. 馬賽克
 2. 我不是F4
 3. 完美偶像
 4. 藍鯨
 5. 一加一
 6. 愛上這世界
 7. 愛你恨你
 8. 他是誰
 9. 有沒友
 10. Missing You

Chinese Simplified
 1. 马赛克
 2. 我不是F4
 3. 完美偶像
 4. 蓝鲸
 5. 一加一
 6. 爱上这世界
 7. 爱你恨你
 8. 他是谁
 9. 有没友
 10. Missing You

English
 1. Mosaic
 2. I'm Not F4
 3. Perfect Idols
 4. Blue Whale
 5. One Plus One
 6. In Love With This World
 7. Love You Hate You
 8. Who Is He
 9. There Are No Friends
 10. Missing You

Mandarin Pinyin
 1. Ma Sai Ke
 2. Wo Bu Shi F4
 3. Wan Mei Ou Xiang
 4. La Jing
 5. Yi Jia Yi
 6. Ai Shang Zhe Shi Jie
 7. Ai Ni Hen Ni
 8. Ta Shi Shei
 9. You Mei You
 10. Missing You

Cantonese Pinyin
 1. Ma Choi Hak
 2. Ngo Bat Si F4
 3. Yun Mei Ngau Jeung
 4. Laam King
 5. Yat Ga Yat
 6. Ngoi Seung Je Sai Gaai
 7. Ngoi Nei Han Nei
 8. Ta Se Seui
 9. Yau Mut Yau
 10. Missing You